غارنوردی و طبیعت گردی درست باید به گونه ای انجام پذیرد که هنگام خارج شدن از آن هیچ اثری از ما باقی نمانده باشد.

روش های ژئوکنسرویشن

نویسنده :Jalal zareie
تاریخ:جمعه 4 بهمن 1392-12:15 ق.ظ

روش های ژئوکنسرویشن
 دكتر رضا خوش رفتار

چكیده:
     ژئوسایت ها(سایت های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی)،دارای ارزش های متعددی هستند.این سایت ها،ممکن است توسط فرایندهای طبیعی(سیل،زلزله،زمین لغزش) و فعالیت های انسانی مانند ساخت و ساز،معدنکاری و جاده سازی در معرض فرسایش قرار گیرند و در صورتی که تخریب و یا نابود شوند،قابل احیا نخواهند بود.بعضی از ژئوسایت ها،نمونه کامل و منحصر به فرد از نوع خود هستند و برخی دیگر به طور گسترده در طبیعت دیده می شوند.با توجه به تنوع ژئوسایت ها و میران اهمیت آنها در سطح بین المللی،ملی و منطقه ای،روش های متفاوتی برای حفاظت از آنها در پیش گرفته می شود.در این پارادیم جدید(ژئوکنسرویشن)،از روش های متفاوتی مانند ایجاد انواع موانع فیزیکی،نصب تابلوهای هشدار و اطلاع رسانی،پنهان نگه داشتن،دفن مجدد سایت های شناسایی شده و روش های مدیریتی برای کاهش میزان تخریب ژئوسایت ها استفاده می شود.حفاظت میراث زمین شناختی بر روی این اصل توسعه پایدار تاکید دارد که توسعه کنونی نباید حقوق نسل های آینده را ضایع کند.بنابراین،ژئوکنسرویشن یک وظیفه فرهنگی همگانی است که باید در سطح بین المللی انجام شود.
   کلمات کلیدی: ژئوکنسرویشن،ژئوسایت،فرسایش،موانع فیزیکی

روش های ژئوکنسرویشن
 دكتر رضا خوش رفتار

چكیده:
     ژئوسایت ها(سایت های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی)،دارای ارزش های متعددی هستند.این سایت ها،ممکن است توسط فرایندهای طبیعی(سیل،زلزله،زمین لغزش) و فعالیت های انسانی مانند ساخت و ساز،معدنکاری و جاده سازی در معرض فرسایش قرار گیرند و در صورتی که تخریب و یا نابود شوند،قابل احیا نخواهند بود.بعضی از ژئوسایت ها،نمونه کامل و منحصر به فرد از نوع خود هستند و برخی دیگر به طور گسترده در طبیعت دیده می شوند.با توجه به تنوع ژئوسایت ها و میران اهمیت آنها در سطح بین المللی،ملی و منطقه ای،روش های متفاوتی برای حفاظت از آنها در پیش گرفته می شود.در این پارادیم جدید(ژئوکنسرویشن)،از روش های متفاوتی مانند ایجاد انواع موانع فیزیکی،نصب تابلوهای هشدار و اطلاع رسانی،پنهان نگه داشتن،دفن مجدد سایت های شناسایی شده و روش های مدیریتی برای کاهش میزان تخریب ژئوسایت ها استفاده می شود.حفاظت میراث زمین شناختی بر روی این اصل توسعه پایدار تاکید دارد که توسعه کنونی نباید حقوق نسل های آینده را ضایع کند.بنابراین،ژئوکنسرویشن یک وظیفه فرهنگی همگانی است که باید در سطح بین المللی انجام شود.
   کلمات کلیدی: ژئوکنسرویشن،ژئوسایت،فرسایش،موانع فیزیکی


مقدمه:

      ژئوسایت یا اصطلاحات دیگری مانند سایت های علوم زمین و میراث زمین بخش های از کره زمین هستند که اهمیت ویژه ای برای درک تاریخ کره زمین دارند. از نظر جغرافیایی پراکندگی این سایت ها محدود است و از دیدگاه علمی نسبت به محیط اطرافشان شناخته شده تر هستند.به طور دقیق تر ژئوسایت ها،سایت های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی هستند که با توجه به درک و میزان بهره برداری انسان از کره زمین،از لحاظ علمی،فرهنگی – تاریخی،زیبایی شناسی و اقتصادی- اجتماعی حائز اهمیت هستند. در منابع مرجع،گروه های متفاوتی از ژئوسایت ها ذکر شده است که عبارتند:ژئوسایت های ساختمانی،سنگ شناسی،ژئوشیمیایی،کانی شناسی،دیرینه شناسی،هیدرولوژیکی، رسوب شناسی، خاک شناسی و ژئومورفولوژیکی. برای ژئوسایت های ژئومورفولوژیکی،از اصطلاحات دیگری مانند سایت های ژئومورفولوژیکی و ژئومورفوسایت ها هم استفاده می شود.ژئوسایت ها ممکن است به صورت منفرد و سیستم های بزرگ باشند.ژئوسایت های فعال،مشاهده فرایندهای زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی را امکانپذیر می سازد،در حالی که ژئوسایت های غیر فعال مربوط به فرایندهای گذشته هستند و ارزش ویژه ای در روند تحولات کره زمین دارند.ژئوسایت های غیر فعال اهمیت زیادی در تاریخ حیات روی کره زمین،تغییرات اقلیمی و روند تحولات چشم اندازها دارند(Goudie,2004).در آلمان و سوئیس از اصطلاح ژئوتوپ که بر همین تعاریف و مفاهیم دلالت دارد،استفاده می شود.
  
   ژئودایورسیتی،تنوع طبیعی اشکال زمین شناسی،ژئومورفولوژیکی،خاک ها،سیستم ها و فرایندها است و به بررسی شواهد مربوط به تاریخ زمین و فرایندهای فعال می پردازد.بخش هایی از ژئودایورسیتی طبیعی به دلایلی مانند پژوهش های علمی،آموزش،جنبه های زیبایی شناسی و جنبه های فرهنگی و روحانی برای جوامع بشری حائز اهمیت است.(Dingwall, Weighell, Badman,2005).به زبانی ساده،ژئوکنسرویشن،شاخه جدیدی از علوم بشری است که به شناسایی،حفاظت و مدیریت سایت های مهم از دیدگاه علوم زمین،می پردازد.(Glasser,2001)با آنکه ژئوکنسرویشن در قاره اروپا سابقه طولانی دارد(Erikstad and etal,2009) و در اکثر کشورهای اروپایی موضوع حفاظت از میراث زمین شناختی به طور فعال پیگیری می شود(Reimold,1999)اما در مقایسه با حفاظت بیولوژیکی،کمتر مورد توجه قرار گرفته است(Glasser,2001)برنامه های ملی(مانند طرح های فهرست برداری در کشورهای اروپایی)بین المللی برای شناخت سایت های زمین شناسی و ژئومورفولوژی بویژه درسطح بین المللی نسبت به برنامه های حفاظت بیولوژیکی کمتر پیشرفت داشته است( Dingwall, Weighell, Badman,2005).
   مانند حفاظت بیولوژیکی،حفاظت از میراث زمین شناختی نیز بر این نکته تاکید دارد که منافع مستقیم این حفاظت عاید بشر خواهد شد و اوست که برای بهره وری نسل های آینده،باید از این سایت ها حفاطت کند.(Glasser, 2001)حفاظت میراث زمین شناختی بر روی این اصل توسعه پایدار تاکید دارد که توسعه کنونی نباید حقوق نسل های آینده را ضایع کند.
   ژئوسایت ها ممکن است توسط فرایندهای طبیعی و فعالیت های انسانی،تغییر پیدا کنند،به صورت بخشی خسارت ببینند و یا کاملا تخریب شوند(Goudie,2004).برای حفظ سایت های میراث زمین شناختی دلایل زیادی را می توان ذکر کرد،تعدادی از آنها عبارتند:
  
   - زمین شناسی و ژئومورفولوژی بخش های اساسی و اصلی دنیای طبیعی را تشکیل می دهند که بر جامعه و تمدن بشر تاثیر می گذارند.استفاده از زمین برای کشاورزی، معدنکاری و توسعه شهری وابسته به سنگ ها،لندفرمها و خاک ها است.
   - وجود و حفاظت از سایت های میراث زمین شناختی برای آموزش و یادگیری ضروری است.
   - سایت های میراث زمین به عنوان یک منبع فرهنگی و اکولوژیکی مهم هستند.
   - بسیاری از سایت ها بخاطر استثنایی بودنشان،اهمیت بین المللی دارند.
   - سایت های میراث زمین برای پیش بینی های زیست محیطی با اهمیت هستند(Glasser, 2001)

بحث:


      اهداف و روش های ژئوکنسرویشن
چشم اندازها از سه لایه فیزیکی،بیولوژیکی و فرهنگی تشکیل شده اند(Gray,2009 ).بخش فیزیکی اساس و چهارچوب سازنده چشم انداز است که از عناصر بی جان تشکیل شده است.ناهمواری،خاک، سنگ و کانی،اجزاء طبیعی سازنده یک ژئوسایت هستند.گری(2008) با توجه به اهداف حفاظتی،ژئوسایت های انگلستان را به سه گروه عمده ژئوسایت های نمونه کامل(اینتگریتی)،گسترده(اکسپوژر) و محدود( فینیت)تقسیم بندی کرده اند:

• ژئوسایت های اینتگریتی:ژئوسایت های اینتگریتی یک نمونه کامل از نوع خود در روی کره زمین هستند و در صورت نابود شدن احیا آنها غیر ممکن خواهد بود.

• ژئوسایت های اکسپوژر:در مقابل سایت های اینتگریتی،سایت های اکسپوژر،شامل سنگ ها و رسوب هایی هستند که به طور گسترده در زیر یا روی سطح زمین قرار دارند.معادن فعال و متروک،برش های کنار مسیرهای ارتباطی نمونه هایی از سایت های اکسپوژر هستند.

• ژئوسایت های فینیت:این اصطلاح برای ژئوسایت هایی بکار برده می شود که مساحت محدودی دارند به طوری که جابجایی آنها منجر به نابودی آنها خواهد شد.سایت فسیل های کمیاب و غارهایی که در آنها آثار طبیعی و انسانی منحصر به فردی پیدا می شوند در این گروه قرار می گیرند.

با توجه به نوع ژئوسایت ها و میزان اهمیت آنها،روش های متفاوتی برای حفاظت از آنها در پیش گرفته می شود.هدف این مقاله بررسی و معرفی تعدادی از روش های حفاظت از میراث زمین شناسی و ژئومورفولوژی است:

1-2 اختفا و پنهان نگه داشتن سایت. این روش معمولا برای سایت های فسیل و کانی ها کمیاب کاربرد دارد.این سایت ها اعلام نمی شوند تا اینکه کارهای پژوهشی به اتمام برسد.حتی ممکن است حدود تقریبی سایت هم برای عموم قابل بازدید نباشد.یک نمونه بارز از این نوع سایت ها،سایت فسیل های ادیاکارن در جنوب استرالیا است.این روش همچنین ممکن است برای بعضی از لندفرمها مانند اشکال زمین شناسی نادر ایجاد شده در داخل غارها هم مورد استفاده قرار گیرد(Gray,2008).می توان با ساخت انوع قالب ها و تولید مصنوعی فسیل،استالاگمیت و سایر پدیده ها و اشکال جالب توجه،افراد را از جمع آوری فسیل ها،شکستن و تخریب اشکال داخل غارها برحذر داشت.نقاشی ها و فسیل های منحصر به فردی در داخل بعضی از غارها هم وجود دارد که عامه مردم نباید از مکان آنها مطلع شوند.

2-2 نصب تابلوها.در این روش تلاش می شود تا با نصب تابلوهای علایم و هشدار،افراد را از تخلف نسبت به سایت ها و یا تخریب آنها دلسرد کنند.در پارک ملی petrified Forest امریکا،علایمی نصب شده است که بازدیدکنندگان را به خرید درختان سوخته بیرون از محدوده پارک ترقیب می کند(Gray,2008).در سایت اثر ملی Craters of the Moon در ایالت ایداهو برای حفاظت گدازه های شکننده که در بین ایالات 48 گانه امریکا فقط این نمونه مربوط به دوره تاریخی است،تابلوهایی نصب شده است تا بینندگان مواظب باشند،پاهایشان را کجا می گذارند(Gray,2004).(شکل 1).
تابلوها می توانند علاوه بر ارایه تصاویر،دارای توضیحات مختصر و قابل فهمی برای همه باشند تا جنبه آموزشی و حفاظتی هم داشته باشند.علاوه بر عکس های واقعی،می توان از تصاویر طرح گونه هم برای تفهیم مطالب استفاده کرد.از جنبه اقتصادی،نصب تابلوها ارزانترین روش برای آموزش و حفاظت از ژئوسایت ها است.این تابلوها ممکن است اطلاعات محدودی داشته باشند و حتی ممکن است در کنار جاده ها و بزرگ راهها نصب شوند.


شکل 1- تهدید ناشی از اثرات قدم افراد بر گدازه های شکننده


Craters of the Moonسایت، ایالت ایداهو،امریکامنبع:Gray,2004.
3-2 موانع فیزیکی. یکی از راحترین و ابتدایی ترین راهها برای حفاظت از ژئوسایت ها،ایجاد موانع فیزیکی است.معمولا این روش برای سایت هایی امکانپذیر است که مساحت کمی داشته باشند،زیرا در غیر اینصورت با افزایش مساحت،هزینه های ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت(شکل 2).در برخی موارد با توجه به اهمیت سایت،ممکن است برای سطوح بزرگ هم از این روش استفاده شود(خوش رفتار،چاپ نشده).این یک روش مهم بویژه برای دسترسی عمومی به سایت های زمین شناختی خیلی حساس و خطرناک است.در مورد غارهایی که دارای اشکال حساس و شکننده هستند و یا اهمیت تاریخی دارند،ورودی غار ممکن است مسدود شده و یا قفل شود.بنابراین دسترسی عمومی به غار امکانپذیر نخواهد بود.مسدود کردن وروی غار Shooting Star (Gray,2008) و غار Tailender در استرالیا از جمله نمونه هایی است که فقط برای کارهای پژوهشی توسط گرو های خاص ممکن است باز شوند(شکل 3).


شکل 2- موزه Site Quarry در محدوده اثر ملی Dinosaur، ایالت آریزونا امریکا

(منبع:www.igougo.com/journal-j3644-Dinosaur_Nationa ).
در غار لازکس فرانسه،برای حفاظت از رشد بلورها و نقاشی های درون غار،در سال 1963،بازدید از غار ممنوع شد.( Ford, Williams, 2007)برای مسدود کردن ورودی غار ممکن است علاوه بر آهن و چوب،در بعضی موارد از ماسه هم استفاده شود.
در بعضی موارد،فقط به هنگام حضور راهنمایان با گروه بازدید کننده،امکان بازدید از سایت وجود دارد.یک نمونه معروف ازاینگونه سایت ها، موزه Ste Quarry در اثر ملیDinosaur در ایالت یوتا امریکا است.در اینجا رخنمون سایت دایناسور دارای پوششی است که سایت را از هوازدگی و شستشو توسط باران و آب های جاری محفاظت می کند(Gray,2008).ممکن است سایت مورد نظر کاملا سرپوشیده و دسترسی به آن برای همه امکانپذیر نباشد و بازدیدکنندگان فقط بتوانند عارضه را از پشت ویترین شیشه ای یا پلاستیکی در محل اصلی خود مشاهده کنند(Gonggrijp, 2000).


شکل 3- مسدود کردن ورودی غار Tailender در تاسمانی استرالیا

در بعضی موارد سایت ها،توسط نرده های بلند حفاظت می شوند.این موانع ممکن است چوبی،فلزی و یا سنگی و سیمانی باشند(خوش رفتار،چاپ نشده).سایت درخت پتریفاید در پارک ملی یلواستون امریکا نمونه ای از این موارد است.ممکن است ارتفاع نرده ها کم باشد و تابلوهایی هم برای هشدار از رد نشدن از نرده ها نصب شده باشد.در مورد فرایندهای فیزیکی،ایجاد نرده علاوه بر حفاظت از سایت برای حفاظت جان افراد هم کاربرد دارد.یک نمونه معروف چشمه های آب گرم پارک ملی یلواستون امریکا است(Gray,2008).در مناطق کارست،دولین ها،اووالاها هم ممکن است به همین دلایل محصور شوند.

4-2 دفن مجدد.این یکی از روش های نسبتا تخصصی و نادر ژئوکنسرویشن است که برای سایت های فسیلی کاربرد دارد تا سایت با خاک و یا مواد دیگر پوشانده شود.این روش، مطالعات بیشتر در محل را در آینده امکانپذیر می سازد.یکی از نمونه های معروف،پوشاندن کنده درختان فسیل شده با خرده های چوب خشک برای محافظت آنها از دست شکارچیان فسیل و عناصر طبیعی است(Gray,2008).ممکن است با تغییر شرایط حفاظت و نگهداری،پوشش محافظ برداشته شود(شکل 4)سایت معروف Fossil Grove در اسکاتلند به مدت 130 سال مخفی شده بود و باتوجه به اهمیت بین المللی که داشت به تازگی پس از اقدامات حفاطتی مورد بهره برداری قرار گرفته استStanley, 2007)).ممکن است علاوه بر موارد فوق عدم وجود فن آوری لازم برای نگهداری از فسیل ها در شرایط کنونی یکی از دلایل دیگر برای مدفون نگه داشتن بعضی از فسیل ها باشد.یک نمونه معروف،فسیل مردان نمکی پیدا شده در استان زنجان ایران است.اگرچه تاکنون شش مرد نمکی از معدن نمک چهرآباد بیرون آورده شده و در موزه ها نگهداری می شوند،اما مسئولان ترجیح می دهند نمونه های پیدا شده جدید در شرایط طبیعی باقی بماند تا در زمان مناسب استخراج و با روش های بهتری نگهداری شوند.


شکل 4- سایت Fossil Grove در اسکاتلند الف- اواخر دهه 1880 ب- در سال 2008

(منبع: www.glasgowmuseums.com(

5-2 کاوش/حفاظت.این یک روش عمومی ژئوکنسرویشن بویژه برای فسیل های با ارزش است.یک نمونه معروف فسیل اسکلت پیدا شده یک فیل در Norfolk انگلستان است که بخاطر فرسایش ساحلی رخنمون پیدا کرد و در نهایت برای حفاظت،توسط مسولان موزه از محل انتقال یافت(Gray,2008).اگرچه جمع آوری فسیل برای همه مردم و در مقیاس وسیع پیشنهاد نمی شود،اما در شرایطی که فسیل ها توسط سازمان های مسئول و یا افراد متخصص جمع آوری شوند،ارزش علمی و حفاطتی زیادی را به دنبال خواهد داشت و منجر به گسترش مرزهای دانش علوم زمین و یافته های جدید می شود.در مواردی که فسیل ها به دلایل طبیعی مانند فرسایش ساحلی و برونزد معادن به طور گسترده در منطقه وجود داشته باشند،پیشنهاد می شود،فسیل ها جمع آوری شوند(Stace and Larwood, 2006).بهره برداری از اینگونه سایت ها هم باید با نظارت سازمان های مسئول انجام شود در غیر این صورت،خطر پاکسازی فسیل ها از منطقه وجود خواهد داشت.قبل از انجام کاوش،باید اقدامات حفاظتی در نظر گرفته شود،زیرا ممکن است فسیل های با ارزش مورد دستبرد قرار گیرند.جستجوی فسیل ها و جمع آوری آنها در باطله های معدن نه تنها یک فعالیت منفی و مضر بحساب نمی اید بلکه به عنوان یک اقدام علمی- آموزشی پیشنهاد می شود(شکل 5).


شکل 5- جمع آوری فسیل در باطله های معدن

6-2 مدیریت و پایش سایت. در این روش از اقداماتی مانند پاکسازی سایت،برداشت واریزه ها و پوشش گیاهی،احیا مناطقی مانند معادن و رودهای کانالیزه شده و پایش وضعیت سایت و رفتار افراد استفاده می شود.دولت انگلستان قصد دارد تا سال 2010، 95 درصد سایت های مهم از نظر زمین شناسی و ژئومورفولوژی به شرایط مطلوبی برسند(Gray,2008).در برخی موارد،اشکال تخریب شده در داخل غارها مانند استالاگمیت ها را می توان بازسازی کرد و روغن ها و سایر مواد زاید و مضر را از روی سنگ ها پاک کرد.پایش سایت ها و بویژه محیط هایی مانند غارها که عملا کنترل مستقیم افراد امکانپذیر نیست را می توان با استفاده از دوربین های نصب شده در محل انجام داد.


شکل 6- سایت Woburn Sands در بدفوردشایر انگلستان، الف- قبل و ب- بعد از پاکسازی برای اهداف علمی و آموزشی

(منبع:Whiteley and Fowlston,2009).

  نتیجه گیری:

      هر ژئوسایت سندی از تاریخ تکامل زمین شناسی – ژئومورفولوژیکی است و در مورد شرایط اکولوژیکی،تغییرات اقلیمی،تغییرات پوشش گیاهی و حیات جانوری و همچنین حرکات تکتونیکی زمین اطلاعات با ارزشی را در اختیار ما قرار می دهد.تلاش انسان برای بهره برداری و کنترل محیط از طریق فعالیت های متفاوت، تاثیرات شدیدی بر چهره ی ظاهری و نا همواری های زمین به جا می گذرد.در بسیاری موارد مداخله انسان منجر به تغییرات بخشی و کلی اشکال ژئومورفولوژیکی و تشکیلات زمین شناسی می شود.تعدادی از این ژئوسایت های مهم به خاطر نرخ سریع فرسایش از بین رفته اند و یا به طور گسترده تهدید میشوند که دلیل اصلی همه آنها فشارهای ناشی از سبک جدید زندگی است.تغییر کاربری اراضی و فشار ناشی از توسعه در نهایت فرصت مطالعه و بررسی تاریخ کره زمین از طریق بررسی سنگها،فسیل ها، منابع معدنی،لندفرم ها و خاک ها را به سرعت از بین می برد.حفاظت از اشکال زمین شناسی – ژئومورفولوژیکی محیط زیست ما برای بهبود کیفیت حیات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
   این موضوع فرهنگی است و باید تلاش بیشتری کنیم تا میراث زمین شناسی مان را حفظ کنیم. آگاهی وحفاظت از میراث زمین شناسی – ژئومورفولوژیکی از آنچه که لازم است وجود داشته باشد فاصله زیادی دارد.با این حال اشکالی که مورد علاقه علوم زمین هستند اغلب مشخصه اصلی و اساسی چشم انداز ها و مناظر را می سازند همچنین اکثر سایت های علوم زمین دارای ارزش حفاظتی حیات وحش بوده و یا مورد توجه باستان شناسان هم هستند.همه این موارد باعث می شود تا به اهمیت ژئوسایت ها بیشتر پی برده و به طرق مناسب آنها را حفاظت کنیم.با توجه به اینکه یکی از اهداف ژئوپارک ها،آموزش و عمومی سازی علوم زمین برای تمام مردم است،از طریق فعالیت های متعددی که در آنها انجام می شود،می توان آگاهی مردم را نسبت به ژئوسایت ها و ژئوکنسرویشن افزایش داد(خوش رفتار،1388).

منابع:

     1- خوش رفتار رضا (1388) تنوع پدیده های علوم زمین و حفاظت آنها،مجله رشد آموزش چغرافیا،شماره 88،زمستان 1388.
   2- خوش رفتار رضا (چاپ نشده) سنگواره ها:اهمیت و روش های حفاظت آنها،مجله رشد آموزش زمین شناسی،در نوبت چاپ.
  
   3-Dingwall, P, Weighell, T., & Badman, T., 2005-Geological world heritage: A global framework, Protected Area Programme, IUCN September 2005.
   4-Erikstad Lars , Todorov Todor , Wimbledon William A.P. (2009) Geoheritage in Europe, ProGEO - WG3 meeting 2009,Geoheritage, Geodiversity & Nature and Landscape management,19 - 23 April 2009, Drenthe, The Netherlands.
   5-Ford, Derek C., Williams,Paul(2007) Karst Hydrogeology and Geomorphology. Wiley & Sons Ltd
   6-Glasser, Neil F. (2001) Conservation and Management of the Earth Heritage Resource in Great Britain, Journal of Environmental Planning and Management, 44(6), 889–906, 2001.
   7-Gray, Murray (2004), Geodiversity: valuing and conserving a biotic nature, John Wiley &sons, Ltd.
   8-Gray, Murray (2008), Geodiversity: developing the paradigm, Proceedings of the Geologists' Association, 119, 287-298.
   9-Gray, Murray (2009)Geodiversity and landscape: recognition, conservation and restoration, ProGEO - WG3 meeting 2009,Geoheritage, Geodiversity & Nature and Landscape management,19 - 23 April 2009, Drenthe, The Netherlands
   10-Gonggrijp,Gerard(2000)The early years of progeo.Progeo News,No.3.2000.
   11-Goudie, A.S., 2004- Encyclopedia of geomorphology, edited by: A.S. Goudie, First published 2004, Routledge Ltd.
   12-Reimold, Wolf Uwe(1999) Geoconservation - a southern African and African perspective, Journal of African Earth Sciences, Vot. 29, No. 3, pp. 469-483, 1999.
   13-Stace, H., & Larwood, J. G. (2006) Natural foundations: geodiversity for people, places and nature.Peterborough: English Nature.
   14-Stanley, Mick (2007) Are we really conserving sites for the distant future? Earth heritage
   Issue 28 summer 2007.
   15-Whiteley , Martin, Fowlston. Beverley(2009) Geodiversity Site Management Plan for the New Exposure of Lower Cretaceous Woburn Sands (Lower Greensand) near Potton Church, Bedfordshire, Bedfordshire & Luton Geology Group (BLGG).
   16-www.glasgowmuseums.com
   17-www.igougo.com/journal-j3644-Dinosaur_National


منبع: http://www.ngdir.ir/Papers/PPapersDetail.aspداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو