غارنوردی و طبیعت گردی درست باید به گونه ای انجام پذیرد که هنگام خارج شدن از آن هیچ اثری از ما باقی نمانده باشد.

غار دست کند بخش ترک میانه

نویسنده :Jalal zareie
تاریخ:چهارشنبه 5 اسفند 1394-07:34 ب.ظ

غار باستانی میانه

گزارش اکتشاف و نقشه برداری پناهگاه زیر زمینی کندوان میانه

گروه کوهنوردی و غارنوردی معراج کرج

1-     جستجو و اكتشاف : حسین بوئینی و فرید صفری

2-     نقشه برداری و پشتیبانی: جلال زارعی و علی ولی لو

گزارش پیمایش، جستجو و نقشه برداری مجموعه زیرزمینی كندوان

تاریخ:1389/02/04

استان آذر بایجان شرقی شهرستان میانه بخش كندوان (شهر ترك روستای كندوان)

تهیه گزارش: فرید صفری، جلال زارعی

مختصات جغرافیایی:N 37 36'  E 047 49' 

ارتفاع از سطح دریا: 1298متر

سرپرست برنامه و اعضاء گروه:

سرپرست: حسین بوئینی

مسئول فنی: فرید صفری

مسئول نقشه برداری: جلال زارعی

نماینده شورای شهر: علی ولی لو

عکس ها و گزارش کامل با نقشه غار را از ادامه مطلب مشاهده کنید:

گزارش اکتشاف و نقشه برداری پناهگاه زیر زمینی کندوان میانه

گروه کوهنوردی و غارنوردی معراج کرج

1-     جستجو و اكتشاف : حسین بوئینی و فرید صفری

2-     نقشه برداری و پشتیبانی: جلال زارعی و علی ولی لو

گزارش پیمایش، جستجو و نقشه برداری مجموعه زیرزمینی كندوان

تاریخ:1389/02/04

استان آذر بایجان شرقی شهرستان میانه بخش كندوان (شهر ترك روستای كندوان)

تهیه گزارش: فرید صفری، جلال زارعی

مختصات جغرافیایی:N 37 36'  E 047 49' 

ارتفاع از سطح دریا: 1298متر

سرپرست برنامه و اعضاء گروه:

سرپرست: حسین بوئینی

مسئول فنی: فرید صفری

مسئول نقشه برداری: جلال زارعی

نماینده شورای شهر: علی ولی لو

" لطفا مطالب را با ذکر منبع کپی کنید."

در ابتدا به صورت سینه خیزاز یك شكاف به اندازه  50/ * 4 متر وارد و شده در سمت راست 3 اتاقك و در سمت چپ 2 اتاقك كوچك كه بر اثر ریزش مسدود شده بود روئیت شد پس از طی 17 متر به سمت غرب در سمت چپ تونلی به طول  6 و قطر 7/ متر بود كه آن هم بر اثر ریزش مسدود شده بود مشاهده گردید.

در سمت راست مسیر یك حفره عمودی به طول یك و قطر یك متر وجود دارد كه از آن بالا رفته و مجددا راهرویی به قطر 7/ و طول 3.50 كه طی آن به صورت چهار دست و پا انجام میشود و شیب نسبتا تندی به سمت بالا دارد؛ و پس از آن مجددا حفره عمودی به اندازه یك در یك متر وجود دارد.

در بالای این حفره 2 راهرو در سمت جلو و چپ وجود دارد، راهرو جلو به محوطه ای ختم میشود كه اطراف آن را 4 اتاقك در سمت روبرو و راست تشكیل داده است، و در سمت چپ یك چاه عمودی به ارتفاع 40/9 و قطر 50/1 وجود دارد؛

(لازم به ذكر است در این محوطه ها خرده های سفال و همچنین آثار جستجوی افراد ناشناس قبل از این زمان وجود دارد كه سفال های شكسته برای بازدید مسئول میراث فرهنگی به بیرون منتقل شده است و از آن ها عكس هایی گرفته شده است)

راهرو سمت چپ كه مسیری به صورت انحنا دار به طول 8 متر به سمت راست به یك اتاقك و پس از آن به راهرویی كه تقریبا به كنار چاه اول میرسید و در انتها به چاهك دیگری در مجاورت چاه بزرگتر به ارتفاع 60/4 و قطر یك متر ختم میشود و انتهای این چاهك توسط حفره ای به چاه اول ختم میشود؛

در قسمت بالایی هر دو چاه اثری از كشیده شدن طناب وجود دارد بعد از این مرحله مسیر مجددا از جهت غرب توسط راهرویی كه عبور از آن به صورت چهار دست و پا امكان پذیر بود آغاز شد؛

طول این راهرو تا حفره ای كه بر اثر ریزش به وجود آمده بود 30/7 و ارتفاع آن 70/ متر بود طول این راهرو همچنین مقداری پیچ و خم دارد، داخل این راهرو در ابتدا دو اتاقك روبروی هم در سمت چپ راست و مقداری جلو تر نزدیكی محل ریزش اتاقك دیگری در سمت چپ وجود دارد؛

( گوشه های كف  تمام این اتاقك ها قبلا توسط افراد ناشناس كنده شده است، دلیل وجود محل ریزش راهرو دیگری بود كه در زیر این راهرو قرار دارد و به دلیل كنده كاری ریزش كرده است.)

پس از عبور از حفره محل ریزش بعد از طی 30/4 متر به یك دوراهی رسیدیم در ابتدا مسیر سمت چپ مورد كاوش قرار گرفت كه كاملا به مست چپ منحنی میشد و به زیز راهرویی كه در آن اتاقك ها قرار داشت و در نهایت به محل ریزش آن راهرو منتهی میشود كه طول آن 50/10 متر و ارتفاع آن به دلیل وجود خاك در كف آن به 60 سانت میرسد.

پس از رسیدن به محل ریزش یك راهرو به سمت شرق به طول 70/9 متر كه انتهای آن بن بست است وجود دارد به دلیل بن بست بودن از این مسیر بازگشتیم و از دوراهی به مسیر سمت راست وارد شدیم، كه عبور از آن فقط به صورت سینه خیز امكان دارد؛

طول این مسیر 50/7 متر و دارای پیچ خم میباشد و انتهای این مسیر عبور به سختی صورت میگرفت و قطر انتهای آن به 30/ در 50/ متر میرسد و پس از آن به حفره عمودی به ارتفاع 30/2 متر و قطر 50/1 متر رسیدیم، در بالای این حفره در سمت غرب و جنوب غرب دو راهرو وجود دارد راهرو جنوب غربی به صورت مستقیم و راهرو غربی با پیچی دایره وار به سمت چپ به اواسط راهرو غربی متصل میشود، كف راهرو جنوب غربی حفاری شده بود و مشاهده سنگ چین ها در دو طرف این راهرو حاكی از اینست كه این راهرو قبلا توسط دیواری مسدود بوده است كه تخریب گشته و سنگ ها و آجر های آن به راهروی غربی و اطراف ریخته شده و خاك آن را به اطراف پخش كرده بودند؛

طول راهرو غربی 3 متر و راهرو جنوب غربی 6 متر است و در انتهای آن چاله ای به ارتفاع 75/ طول و عرض 55/در 65/ متر وجود دارد كه بر اثر انتقال سنگ ها و خاك های دیوار خراب شده به آنجا مسدود شده و امكان ادامه مسیر با وجود تلاش برای باز گشایی آن وجود نداشت؛

ضمنا در این قسمت از این مسیر هوای كافی برای تنفس موجود نبوده و پیمایش مسیر ها توسط افراد باعث ادیم ریوی میشود.

در نهایت ساعت 17:20 پایان پیمایش اعلام و بازگشت به سمت دهانه ورودی آغاز شد و ساعت 18 نفرات از دهانه خارج شدند.

 

توضیحات:

1-     در طول كل مسیر طاقچه هایی كوچك به اندازه كف دست جهت استقرار چراغ های روشنایی یا پی سوز وجود دارد.

2-     كل مسیر توسط تیم كاوش به وسیله نخ زرد رنگ علامت گذاری شده.

3-     طول مسیر پیمایش شده از نقطه ورودی تا چاله انتهای مسیر به صورت خط مستقیم حدودا 60 متر محاسبه میشود.

4-     نقشه كروكی تمام مسیرها ی كاوش شده توسط تیم به صورت متریك تهیه شده كه پیوست میگردد.

5-   3 نسخه از این گذارش و كپی نقشه به بخشداری كندوان و نماینده میراث فرهنگی: آقای بابك پور حسن و شورای شهر ترك تحویل داده شده است.

6-   با توجه به مشاهدات مجموعه زیرزمینی در زمان گذشته توسط سارقان آثار باستانی کاوش شده (کسانی که حتی استخوان اجداد خود را برای پول به فروش میرسانند)

چاهی به عمق 6 متر کنار مدرسه که انتهای آن تونلی برای رسیدن به زیر مدرسه زده شده بود، این چاه برای رسیدن به پناهگاه حفاری شد.

غار میانه
بنای مسجد سنگی شهر ترک

غار میانه 

نمای خارجی مسجد

 غار میانه

شیب شمالی تپه باستانی که توسط بیل مکانیکی برای دسترسی به ورودی مجموعه زیرزمینی کنده شده

 

نمایی از بالای تپه

غار میانه 

درب باغ سیب جایی که از ما برای نهار پزیرایی شد.

 

آب بند باغ‏ها

 

آثار سفالی بدست آمده از حفاری‏ها

 

دالانی زیر خانه یکی از اهالی که بعد از حفر چاه فاضلاب جدیدی کشف شده است

 

چاه فاضلاب خانه

 

داخل دالان زیر خانه به طول تقریبی 2 متر

 

سنگ چین هایی شبیه دیوار در داخل دالان زیر خانه که بالای آن سنگ‏هایی تخت و پهن وجود داشت که لای آنها یک تکه استخوان دیده شد، البته گفته می‏شد که در گذشته مردم این منطقه اجساد اعضای خانواده خود را در حیات خانه دفن می‏کرده‏اند.

 

روستای سیدلر که به احترام سادات نام گذاری شده، و به این خاطر در این روستا قبور سادات را با این سنگهای تراشیده شده مزین میکرده اند. البته حتی قبور سادات و مقدسات هم از دست دزدان آرامش ندارد به طوری که در جست و جوی طلا میان قسمت گنبدی شکل این سنگ ها آنها را شکسته اند.

 

شهرستان میانه بخش کندوان آثار بدست آمده از حفاری های شهر ترک

 

آثار بدست آمده از مجموعه زیرزمینی روستای کندوان که شامل آجر و سفال های  شکسته، قسمت بالایی جمجمه روباه، نوک میخ یا تیشه های ابزاری، تکه های ظروف چینی وغیره

 

دهانه مجموعه زیزمینی کندوان میانه

غار دستکند میانه 

داخل تونل های دستکند

 غار دستکند میانه

گروه مشغول نقشه برداری

 غار دستکند میانه

اتاقهای کوچک مجموعه

غار دستکند میانه 

ارتفاع کم سقف مجموعه که باعث کندی کار و سختی تردد میشد

 

جای کلنگ های به جا مانده از گذشته نشان از سختی انجام این کار و همت و کوشش مردان این سرزمین دارد.

غار دستکند میانه 

راهرو هایی با ساختار ظریف و پیچ و خم بسیار

غار دستکند میانه 

خرابی های راهروی انتهایی که برای دسترسی به طرف دیگر دیوار میان آن انجام شده بود.

 غار دستکند میانه

جای شمع یا پی سوز های قدیمی که روی همه ی دیوار ها و داخل اتاق ها با رعایت فاصله لازم ساخته شده و در این عکس پشت سر حسین دیده می‏شود.

 غار دستکند میانه 

قسمتی که قبلا با دیوار بسته بوده و توسط سارقان آثار باستانی خراب شده است

غار دستکند میانه 

سخت ترین قسمت مسیر هم از نظر غار پیمایی این قسمت است یعنی میان راهروی انتهایی که هم بسیار تنگ بوده و هم در انتهای حفره عمودی یا همان چاه قرار دارد به صورتی که گذشتن از آن دشوار بوده و همچنین نیاز به بالا رفتن از چاه در لحظه بیرون آمدن دارد.

غاردستکند میانه 

پیمودن مسیرهای سینه خیز یک دردسر و نقشه برداری با متر پنجاه متری فلزی یک درد سر دیگر است.

غار دست کند میانه 

دو چاه در مجموعه وجود دارد که یکی تقریبا ده و دیگری تقریبا پنج متر است و در کنار هم قرار دارد به طوری که توسط شکافی به هم دید دارند. در عکس من در انتهای چاه کوچکتر از میان این شکاف به چاه بزرگتر خم شده ام.

غار دست کند میانه 

پایان پیمایش مجموعه ی زیرزمینی روستای کندوان میانه

غار دست کند میانه 

کروکی برداشت شده از پناهگاه زیر زمینی کندوان

نقشه غار دست کند میانه

در انتها از مهمان نوازی مردم پاک دل میانه و شورای اسلامی شهر ترک کمال تشکر را داریم هر چند که خاطرات چندان خوبی به همرا نیاوردیم. امیدواریم بتوانیم دین خود را به اجداد گذشته سرزمین مان و مردم نیک سرشت آن با این کار کوچک ادا کرده باشیم.

 نوع مطلب : غارشناسی  غارنوردی 
دنبالک ها: غارهای ایران 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو